کمترین: 
663000
بیشترین: 
664000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 22 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 663000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:18","price":664000},{"date":"1396/07/22 16:00","price":663000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399