کمترین: 
2410
بیشترین: 
2450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 22 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 مهر 1396 , 2410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":2450},{"date":"1396/07/22 12:30","price":2410}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398