کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 22 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398