کمترین: 
993
بیشترین: 
997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 مهر 1396 , 993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":995},{"date":"1396/07/22 12:30","price":997},{"date":"1396/07/22 13:50","price":993}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398