قیمت روپیه هند مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند مورخ 22 مهر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 مهر 1396 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397