کمترین: 
10650
بیشترین: 
10700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 22 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 مهر 1396 , 10650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":10700},{"date":"1396/07/22 12:50","price":10650}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398