کمترین: 
10500
بیشترین: 
10600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 22 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 مهر 1396 , 10550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":10600},{"date":"1396/07/22 12:40","price":10500},{"date":"1396/07/22 12:50","price":10600},{"date":"1396/07/22 14:00","price":10550}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398