کمترین: 
1050
بیشترین: 
1050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 22 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 مهر 1396 , 1050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398