قیمت ریال عربستان مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
1055
بیشترین: 
1058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان مورخ 22 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 مهر 1396 , 1058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":1055},{"date":"1396/07/22 12:40","price":1058}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397