کمترین: 
645
بیشترین: 
647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 22 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 مهر 1396 , 645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":647},{"date":"1396/07/22 14:30","price":645}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398