کمترین: 
3305
بیشترین: 
3332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 22 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 مهر 1396 , 3305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 11:40","price":3332},{"date":"1396/07/22 11:50","price":3328},{"date":"1396/07/22 12:10","price":3319},{"date":"1396/07/22 12:30","price":3316},{"date":"1396/07/22 13:50","price":3308},{"date":"1396/07/22 15:10","price":3305}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398