کمترین: 
1129
بیشترین: 
1141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 22 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 1129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 11:40","price":1141},{"date":"1396/07/22 11:50","price":1140},{"date":"1396/07/22 12:10","price":1139},{"date":"1396/07/22 12:30","price":1138},{"date":"1396/07/22 12:50","price":1136},{"date":"1396/07/22 13:50","price":1130},{"date":"1396/07/22 16:00","price":1129}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398