کمترین: 
4725
بیشترین: 
4783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 22 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 مهر 1396 , 4725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 11:40","price":4783},{"date":"1396/07/22 11:50","price":4770},{"date":"1396/07/22 12:10","price":4763},{"date":"1396/07/22 12:30","price":4758},{"date":"1396/07/22 12:40","price":4745},{"date":"1396/07/22 13:50","price":4743},{"date":"1396/07/22 14:10","price":4741},{"date":"1396/07/22 14:30","price":4736},{"date":"1396/07/22 15:10","price":4733},{"date":"1396/07/22 15:30","price":4730},{"date":"1396/07/22 15:50","price":4728},{"date":"1396/07/22 16:00","price":4726},{"date":"1396/07/22 16:20","price":4725}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398