کمترین: 
506
بیشترین: 
511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 مهر 1396 , 506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":511},{"date":"1396/07/22 12:30","price":510},{"date":"1396/07/22 12:40","price":509},{"date":"1396/07/22 13:50","price":508},{"date":"1396/07/22 14:30","price":507},{"date":"1396/07/22 15:50","price":506}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398