کمترین: 
636
بیشترین: 
642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 مهر 1396 , 636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":642},{"date":"1396/07/22 11:50","price":641},{"date":"1396/07/22 12:30","price":640},{"date":"1396/07/22 12:40","price":639},{"date":"1396/07/22 13:50","price":636}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399