کمترین: 
494
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 مهر 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":501},{"date":"1396/07/22 11:40","price":500},{"date":"1396/07/22 11:50","price":499},{"date":"1396/07/22 12:40","price":498},{"date":"1396/07/22 13:50","price":496},{"date":"1396/07/22 16:00","price":495},{"date":"1396/07/22 17:00","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398