کمترین: 
3272
بیشترین: 
3288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 22 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 مهر 1396 , 3272 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":3285},{"date":"1396/07/22 11:40","price":3288},{"date":"1396/07/22 11:50","price":3285},{"date":"1396/07/22 12:10","price":3281},{"date":"1396/07/22 12:30","price":3280},{"date":"1396/07/22 13:50","price":3275},{"date":"1396/07/22 15:50","price":3273},{"date":"1396/07/22 16:00","price":3272}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398