کمترین: 
5350
بیشترین: 
5368
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 22 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 مهر 1396 , 5350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":5363},{"date":"1396/07/22 11:40","price":5368},{"date":"1396/07/22 11:50","price":5366},{"date":"1396/07/22 12:10","price":5365},{"date":"1396/07/22 12:30","price":5363},{"date":"1396/07/22 13:50","price":5359},{"date":"1396/07/22 14:10","price":5358},{"date":"1396/07/22 15:50","price":5357},{"date":"1396/07/22 16:00","price":5352},{"date":"1396/07/22 16:50","price":5350}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398