کمترین: 
3997
بیشترین: 
4015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 22 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 مهر 1396 , 3997 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":4015},{"date":"1396/07/22 11:10","price":4014},{"date":"1396/07/22 11:50","price":4013},{"date":"1396/07/22 12:30","price":4012},{"date":"1396/07/22 13:50","price":4008},{"date":"1396/07/22 14:00","price":4007},{"date":"1396/07/22 15:10","price":4001},{"date":"1396/07/22 16:00","price":4000},{"date":"1396/07/22 16:20","price":3998},{"date":"1396/07/22 16:30","price":3999},{"date":"1396/07/22 17:00","price":3997}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398