کمترین: 
85045.5
بیشترین: 
85258.8
قیمت شاخص بورس امروز 22 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 مهر 1396 , 85258.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:40","price":85045.5},{"date":"1396/07/22 10:50","price":85143.7},{"date":"1396/07/22 12:00","price":85225.2},{"date":"1396/07/22 12:10","price":85235.4},{"date":"1396/07/22 12:20","price":85256.0},{"date":"1396/07/22 12:30","price":85258.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398