کمترین: 
1267000
بیشترین: 
1272000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 مهر 1396 , 1267000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 10:24","price":1272000},{"date":"1396/07/22 13:06","price":1268000},{"date":"1396/07/22 15:24","price":1267000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399