کمترین: 
2010.5
بیشترین: 
2010.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 22 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 مهر 1396 , 2010.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":2010.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398