کمترین: 
59.8
بیشترین: 
59.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 22 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 59.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":59.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398