کمترین: 
10334.6
بیشترین: 
10334.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 22 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 مهر 1396 , 10334.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":10334.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398