قیمت دلار سنگاپور مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
2533.1
بیشترین: 
2533.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور مورخ 22 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 مهر 1396 , 2533.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":2533.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397