قیمت روپیه هند مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
52.9
بیشترین: 
52.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند مورخ 22 مهر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 مهر 1396 , 52.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":52.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397