کمترین: 
0
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 22 مهر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":6.6},{"date":"1396/07/22 14:00","price":0},{"date":"1396/07/22 14:10","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398