کمترین: 
9064.5
بیشترین: 
9064.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 22 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 مهر 1396 , 9064.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":9064.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398