کمترین: 
8875.4
بیشترین: 
8875.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 22 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 مهر 1396 , 8875.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":8875.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398