کمترین: 
917.9
بیشترین: 
917.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 22 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 مهر 1396 , 917.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":917.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399