کمترین: 
11302.2
بیشترین: 
11302.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 22 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 مهر 1396 , 11302.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":11302.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398