کمترین: 
433.4
بیشترین: 
433.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 مهر 1396 , 433.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":433.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398