کمترین: 
542.4
بیشترین: 
542.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 مهر 1396 , 542.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":542.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398