کمترین: 
421
بیشترین: 
421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 22 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 مهر 1396 , 421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":421}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398