قیمت فرانک سوئیس مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
3507.4
بیشترین: 
3507.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 22 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 مهر 1396 , 3507.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":3507.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397