کمترین: 
2742.7
بیشترین: 
2742.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 22 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 مهر 1396 , 2742.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":2742.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398