کمترین: 
3056.5
بیشترین: 
3056.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 22 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 مهر 1396 , 3056.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":3056.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398