کمترین: 
519.6
بیشترین: 
519.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 22 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 مهر 1396 , 519.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":519.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398