کمترین: 
940.6
بیشترین: 
940.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 22 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 940.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":940.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399