کمترین: 
930.2
بیشترین: 
930.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 22 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 مهر 1396 , 930.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":930.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398