کمترین: 
4541
بیشترین: 
4541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 22 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 مهر 1396 , 4541 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":4541}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398