کمترین: 
4040.4
بیشترین: 
4040.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 22 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 مهر 1396 , 4040.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":4040.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398