کمترین: 
3417.9
بیشترین: 
3417.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 22 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 مهر 1396 , 3417.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 09:30","price":3417.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398