قیمت بنزین مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
1.6216
بیشترین: 
1.6216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین مورخ 22 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 مهر 1396 , 1.6216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:32","price":1.6216}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397