کمترین: 
1.6216
بیشترین: 
1.6216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 22 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 مهر 1396 , 1.6216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:32","price":1.6216}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398