کمترین: 
1303.7
بیشترین: 
122984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 22 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 22 مهر 1396 , 1304.30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:05","price":122984.00},{"date":"1396/07/22 00:10","price":1303.70},{"date":"1396/07/22 00:15","price":1303.90},{"date":"1396/07/22 00:20","price":1303.70},{"date":"1396/07/22 00:30","price":1304.40},{"date":"1396/07/22 00:35","price":1304.30}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398