کمترین: 
535.38
بیشترین: 
535.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 22 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 مهر 1396 , 535.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:00","price":535.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398