کمترین: 
57.17
بیشترین: 
57.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 22 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 مهر 1396 , 57.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:00","price":57.17},{"date":"1396/07/22 00:32","price":57.19},{"date":"1396/07/22 01:00","price":57.18}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398