کمترین: 
7.41
بیشترین: 
7.41
قیمت ذغال سنگ امروز 21 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 مهر 1396 , 7.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 16:32","price":7.41}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398