کمترین: 
666000
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 20 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 مهر 1396 , 666000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 13:06","price":666000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398